Ureea

Biuretul – „otrava” din ureea folosită în fertilizarea plantelor

Biuretul este unul din elementele despre care care auzim frecvent atunci când se discută despre uree. Chiar dacă termenul este destul de vechi, sunt încă destul de multe întrebări în ceea ce-l priveşte. Merg adesea în ferme şi din discuţiile avute, se pare că termenul nu este înţeles în deplinătatea lui. Ce este de fapt, cât de dăunător este pentru plantele de cultură, în ce concentraţii este toxic, toate sortimentele de ureea conţin biuret, sunt întrebări care încă nedumiresc.

Aşa că hai să le luăm pe rând şi vom facem tot posibilul să aducem puţină lumină!

Ce este biuretul

Biuretul este o impuritate ce poate fi gasită în uree. În combinatele de îngrăşăminte, pentru ca azotul să fie transformat în uree trebuie să treacă prin mai multe etape (reacţii). În  urma acestor reacţii chimice pe lângă uree, rezultă şi biuret. Mai jos voi desena în formă simplificată ceea ce se întâmplă în procesul de formare a ureei.

Aşadar în prima ecuaţie puteţi observa că amoniacul în reacţie cu dioxidul de carbon duce la formarea carbamatului de amoniu. Această sare rezultată este incoloră şi foarte solubilă în apă rece şi este un intermediar instabil în procesul de formare a ureei.

1. 2NH3 + CO2  ↔ NH2COONH4 (carbamat de amoniu)

       2. NH2COONH4 ↔ NH2CONH2 (uree) + H2O  (apă)

În reacţia de mai jos (3) veţi putea observa că două molecule de uree, rezultate în urma reacţiei de la punctul 2, pot reacţiona ducând la formarea biuretului. Această reacţie este nedorită pentru că duce la scăderea randamentului de uree rezultată şi bineînţeles imprimă ureei compuşi nedoriţi. Procesul de fabricare a ureei este proiectat în aşa măsură încât să se maximizeze formarea de uree (punctele 1 şi 2) şi foarte important să elimine reacţia numărul 3, de formare a biuretului.

                           3.  2NH2CONH2NH2CONHCONH2 (biuret) + NH3

Cât de  nociv este biuretul pentru plante

Oamenii de ştiinţă au arătat că biuretul în concentraţii ridicate poate opri total creşterea plantelor. În anumite cazuri poate duce la distrugerea întregii culturi agricole. Adaug acestă precizare doar ca titlu informativ, pentru a arăta cât de păgubitor poate fi biuretul. În acest moment însă concentraţiile în biuret din uree sunt foarte mici, făcându-se un control strict al acestui element. Din acest motiv efectele negative ale biuretului în prezent sunt aproape insesizabile. Totuşi încă mai intervin excepţii, iar acestea trebuie încă luate în calcul.

Efectul biuretului asupra germinaţiei

Biuretul are acţiune negativă asupra germinaţiei. Prin urmare va trebui ca seminţele în curs de germinare să fie ţinute cât mai departe de uree. De asemenea, având în vedere că biuretul se descompune într-un timp destul de lung, dincolo de perioada în care ureea se trasformă în amoniac, care la rândul lui are influeţă negativă asupra germinaţiei, potenţialul negativ al biuretului asupra germinaţiei este mai ridicat.

Prin urmarea legatura dintre biuret şi germinaţie este una din marile excepţii. Totuşi în acest moment se comercializează şi sortimente de uree cu degajare lenta. In cazul acestora efectul biuretului asupra germinaţiei este diminuat spre insesizabil.

De asemenea dacă seminţele sunt ţinute departe de uree, efectele negative asupra germinaţiei culturii vor fi insesizabile.

Odată răsărite şi aflate în faza de creştere, plantele în general nu sunt afectate de biuret. Nu sunt afectate pentru că în acest moment concentraţia acestui produs în uree este foarte scăzută. Totuşi la concentraţii mai mari de 1.5%, biuretul poate interfera negativ cu dezvoltarea sistemului radicular, respectiv cu creşterea plantuţelor.

Totul s-ar datora faptului că biuretul înhibă capacitatea de absorbţie şi transport a azotului. De asemenea intervine negativ în metabolizarea azotului cu repercursiuni negative în legarea fracţiilor proteice. În acest moment din cunoştinţele mele în România nu există sortimente de uree cu concentraţii de biuret aşa de mari. Totul se datorează normelor UE în vigoare. O mare atenţie ar fi doar asupra ureei provenite din afara spaţiului UE.

Biuretul şi aplicarea foliară a ureei

Sunt mulţi fermieri care folosesc ureea ca îngrăşământ foliar, aşa că s-au pus întrebări vis a vis de acest aspect. S-a ajuns la concluzia că la majoritatea plantele de cultură, aplicarea de uree cu conţinut de biuret nu a avut nici un efect asupra plantelor, chiar daca biuretul nu a fost preluat total de plante, rămânând pe frunze timp de mai multe săptămâni.

Sunt însă plante mai sensibile la biuret, iar in cazul acestora, chiar şi la concentraţii legale de biuret în produs pot să apară clorozarea frunzelor, sau chiar stopări de scurtă durată în creştere. Despre aceste plante însă puţin mai jos.

De asemenea o mare atenţionare fermierilor care cultivă plante perene şi care aplică ureea foliar. Biuretul se acumulează la nivelul frunzelor, putând să se ajungă la concentraţii care pot avea efecte negative asupra plantelor. Aşadar în cazul acestor culturi va trebui să se ţină seama de efectul cumulativ al biuretului.

Care este doza admisă de biuret în uree?

Legal, conform directivelor Europene în acest moment nivelul maxim de biuret în uree nu trebuie să depăşească 1.3%. La această concentraţie studiile şi practica au arătat că ureea poate fi folosită în siguranţă. Singurul inconvenient ar fi efectul negativ asupra germinaţiei. Aici încă trebuie ca fermierul să fie foarte atent. De asemenea mare atenţie la aplicarea ureei foliar, mai ales la plantele cu sensibilitate ridicată la biuret

Există uree fără biuret?

Da există! În acest moment sunt firme care comercializează uree fără biuret.

Ce se întâmplă cu biuretul din sol?

Biuretul nu se acumulează la nivelul solului fiind descompus de către microorganisme. Totuşi durata lui de descompunere este mai îndelungată comparativ cu cea a azotului prezent sub diferite forme în sortimentele de îngrăşământ existente pe piaţă. Plantele sunt mai tolerante la biuret, atunci când discutăm de solurile argiloase, care conţin cantităţi ridicate de materie organică, precum şi pe solurile cu pH uşor acid.

 Plante sensibile la biuret

Probleme legate de biuret în acest moment sunt foarte rare, având în vedere că industria îngrăşămintelor a investit foarte mult în tehnologie. De asemenea  biuretul îl găsim în concentraţii tot mai mici în uree. Totuşi ar trebui să cunoaştem plantele agricole care prezintă sensibilitate mai ridicată la biuret.

Trebuie precizat că referitor la germinaţia seminţelor, va trebui să fim atenţi la toate plantele de cultură. Când vorbim de plante cu sensibilitate accentuată la biuret, mă refer la plante care reacţionează negativ  la aplicarea ureei ce conţine biuret in fazele de creştere a plantelor, indiferent că vorbim de aplicarea ureei granulate la nivelul solului, dar mai ales la aplicarea foliară.

Plante foarte sensibile

Plantele care au manifestat cel mai puternic efect negativ vis a vis de biuret au fost citricele. În cazul acestora, având în vedere că portocalii sunt plante perene, prin aplicarea foliară, biuretul a rămas activ pe frunze şi o perioadă mai lungă de opt luni. La aplicări repetate de uree pe frunze s-a putut observa efectul cumulativ al biuretului. Acesta a intervenit în ciclul azotului precum şi în sistemul enzimatic al plantelor de cultură. Având în vedere că România nu este producătoare de citrice cred că nu este nevoie să vin cu mai multe informaţii.

Dintre plantele de cultură cunoscute de fermierii nostrii va trebui o atenţie specială culturilor de tutun, cartof, soia, fasole. În cazul acestora aplicarea foliară de uree cu conţinut de biuret poate provoca cloroze la nivelul frunzelor. Aceste culturi pot fi fertilizate foliar cu uree doar dacă produsul este liber de biuret sau concentraţia este de maximum 0.4-0.5%.

La concentraţii mai mari de biuret pot să apară cloroze la nivelul frunzelor. Totul depinde bineînţeles şi de concentraţia în biuret a ureei, starea fiziologică în care se află cultura şi bineînteles de condiţiile de mediu. Chiar şi la aceste culturi ureea aplicată la sol cu doze normale de biuret nu ar trebui să provoace efecte negative.

Dumneavoastră cum utilizaţi ureea? Aţi avut probleme în folosirea acestui tip de îngrăşământ?

Recolte profitabile pentru toata lumea!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top