2

Erbicidarea grâului – controlul buruienilor cu frunză îngustă

Erbicidarea grâului în perioada de toamnă este un subiect, despre care suntem practic forțați să discutăm. Pierderile de producţie cauzate de îmburuienarea excesivă sunt mult mai mari în comparaţie cu pierderile cauzate de atacul patogenilor. Sunt studii care au arătat că în cazul grâului, pierderile de producţie pot să depășească 34% din cauza îmburuienării. Asta în condiţiile în care din cauza patogenilor pierderile nu au depășit 18%. Cifrele cu siguranţă trebuie să le privim orientativ. Așa cum fiecare dintre noi știm, fiecare rezultat este impactat puternic de condiţiile pedologice și climatice specifice  regiunii, fermei sau chiar de fiecare solă în parte.

Erbicidarea grâuluiIarba vântului (Apera spica venti) – o problemă tot mai prezentă

Iarba vântului este una din buruienile problemă în lanurile de grâu. Această buruiană poate să răsară atât în perioada de toamnă cât și primăvară. De cele mai multe ori, mai ales dacă sunt condiţii de umiditate ridicată, iarba vântului va răsări cu preponderenţă în perioada de toamnă. Seminţele de iarba vântului nu germinează în perioada de vară, intrând ca și seminţele de grâu într-o perioadă de repaus seminal (dormanţă).

Apera spica venti este o specie care din punct de vedere biologic, urmărește îndeaproape întreaga fenologie a grâului, din toamnă până la recoltat. Practic germinaţia și răsărirea poate avea loc în perioada de toamnă (octombrie-noiembrie), sau în prima parte a primăverii. De regulă germinaţia va avea loc în perioada de toamnă, dacă sunt întrunite condiţiile de umiditate. Germinarea acestei specii poate avea loc și în ferestrele iernii, când solul nu este îngheţat, iar temperatura este mai mare de 5°C.

Adâncimea la care se găsesc semințele de Apera spica venti este foarte importantă. Vor germina de regulă semințele care se află la o adâncime de până la 2 cm. Pe lângă adâncime și temperatură, iarba vântului are nevoie de lumină. Vom avea probleme cu această buruiană acolo unde avem probleme în privința densității. Iarba vântului înflorește în perioada apariției spicului de grâu, iar coacerea semințelor are loc puțin mai devreme, comparativ cu cea a grâului.

Erbicidarea grâului – din ce motiv buruienile cu frunza îngustă sunt greu de combătut

Controlul acestei buruieni este deosebit de dificilă tocmai din cauza modului în care această buruiană urmărește ciclul biologic al grâului. Selectivitatea erbicidelor care combat frunza îngustă implică restricții de aplicare, care ţin de fenofaza în care se găsește grâul, precum și recomandări privind fenofaza în care se găsesc buruienile vizate. Ca să fie și mai complicat, pentru ca erbicidele să își facă efectul, erbicidarea trebuie efectuată în condiții normale de temperatură și precipitații. Nerespectarea recomandărilor de aplicare nu doar că poate face ca întreaga lucrare să fie ineficientă, însă se poate ajunge la probleme grave de fitotoxicitate !

Fenofaza grâu vs stadiul de dezvoltare al buruienilor

Fenofaza grâu

Despre formarea internodurilor ar fi bine de spus, că încă dinainte ca paiul să se alungească, toate nodurile de pe tulpină sunt deja formate, strânse într-un singur punct de creștere. Apoi pe măsură ce paiul se alungește, asemănător unui telescop, fiecare internod începe să se alungească, de jos în sus.

În acest interval, de la sfârșitul înfrățitului până în fenofaza de apariția primului internod are loc diferențierea spicului și al spiculețelor. Din acest motiv, odată cu sfârșitul înfrățitului și începutul alungirii paiului este indicată aplicarea unei a doua doze de azot. Acum practic se formează primordiile producției ! Cu cât ne îndepărtăm de această perioadă cu aplicarea azotului, cu atât impactul cantitativ asupra producției va fi mai mic, crescând însă impactul pozitiv asupra calității.

Cele mai multe erbicide de pe piaţă au recomandare de aplicare cel târziu până la alungirea celui de-al doilea internod al grâului. Dincolo de această fenofază, un aspect pe care trebuie să-l luăm în calcul ar fi că spicul cu spiculețele sunt formate și ori ce stres poate să-l afecteze. Un eventual stres datorat aplicării neconforme a erbicidului poate duce la apariţia de spiculeţe sterile. Fenomenul nu este chiar rar, însă de cele mai multe ori sterilitatea spiculeţelor este pusă exclusiv în spatele unui eventual stres termic apărut în perioada de formare a spicului sau poate pe seama secetei.

stresat 2
Foto 1: Lan de triticale stresat de o erbicidare neconforma. Plantele au ramas mici, multe spice prezinta spiculete sterile. Aristele sunt deformate din cauza ca au ramas captive o perioada prea lunga in burduf. Zona neatinsa de erbicid din stanga ne ajuta sa ne facem o idee despre cat s-a pierdut

Sunt însă și erbicide, care pot fi administrate până la intrarea grâului în fenofaza de burduf. Chiar dacă aceste produse au o plajă de aplicare foarte largă din punct de vedere al fenofazei în care se găsește grâul, recomandările cu privire la stadiul de dezvoltare  al buruienilor este aproximativ același.

Stadiul de dezvoltare al buruienilor

Ar fi bine să specificăm faptul că buruienile cu frunză îngustă fac parte în general din aceași familie cu grâul (Familia Poaceae sau Gramineae). Buruienile cu frunză îngustă trec prin stadii de dezvoltare similare cu cele prin care trece grâul (germinat, răsărit, îngrăţire, alungire pai, etc.).

Pe piaţă sunt erbicide, care pot să controleze foarte bine buruienile cu frunză îngustă, care au înfrăţit sau care, chiar au alungit primul internod. Cu toate acestea, buruienile cu frunză îngustă din cultura de grâu sunt controlate cel mai eficient atunci când erbicidul este aplicat în perioada de până la înfrăţirea acestora.

În acest de până la înfrăţire – început înfrăţit, buruienile nu doar că se combat cel mai ușor. Fiind foarte mici, acestea încă nu au apucat să influenţeze în mod negativ cultura de grâu (umbrire, consum de apă și nutrienţi, etc.). Un aspect deloc de neglijat ar fi acela că buruienile fiind combătute foarte ușor, șansele apariției de buruieni cu rezistență la erbicid se reduc foarte mult.

Erbicidarea grâului – condițiile climatice neprielnice

Pentru ca lucrarea de erbicidat să fie cât mai eficientă, buruienile trebuie să fie în stare activă, de creștere. Nu sunt recomandate stropiri în următoarele condiții:

 • temperaturi scăzute (sub 5°C);
 • alternanță ridicată între temperaturile din timpul zilei cu cele de peste noapte;
 • îngheț;
 • băltiri sau apă nelegată la nivelul solului, care le sufocă rădăcinile;
 • secetă
 • stres al plantelor de cultură de ori ce fel.

În ultimii ani, primăverile au fost reci și capricioase. Temperatura scăzută și mai ales alternanța temperaturii dintre zi și noapte a fost foarte mare. Ploile au căzut fie în cantități  prea mari, sau din contră au lipsit cu desăvârșire.

grau stresat
Foto 2: Grau stresat de o stropire neconforma. Se poate observa ca spiculetele din varful spicului sunt sterile. Priviti ce deformata este frunza stindard ! Practic din cauza stropirii neconforme, frunza stindar s-a deformat, iar spicul a ramas captiv !

Trebuie cunoscut faptul că erbicidele au sistemie și în interiorul plantei de cultură, nu doar în buruieni. Diferenţa o face faptul că plantele de cultură au capacitatea de a metaboliza rapid erbicidul în compuși inofensivi. În condiţii neprielnice însă, erbicidul va fi prezent în interiorul plantei gazdă o perioadă mult mai lungă de timp. La plantele de cultură putem să producem fitotoxicitate, asta în condiţiile în care buruienile pot scăpa nevătămate. Având în vedere și preţul pe care îl au erbicidele omologate pentru controlul frunzei înguste, acesta ar fi coșmarul oricărui fermier.

Aplicarea de erbicid toamna vs primăvara

Această discuţie este foarte delicată. Consultanţa la nivel de fermă, nu de puţine ori este oferită de reprezentanţii de vânzări al firmelor producătoare de pesticide. Prin urmare conflictul de interese este mai mult decât evident. Fiecare firmă, în funcţie de propriul portofoliu încearcă să aducă un număr cât mai mare de argumente. Toate acestea astfel încât tehnologia din fermă să se bazeze pe ceea ce poate sau nu poate propriile produse.

Rolul temperaturii și al precipitațiilor asupra alegerii perioadei de erbicidat

Din păcate schimbările climatice sunt de așa natură încât cu greu fermierii reușesc să își adapteze tehnologia. Primăverile sunt tot mai reci. Practic avem senzația că din iarnă se trece direct în vară. Fluctuațiile termice sunt foarte mari. În timpul zile putem avea temperaturi de peste 15°C, iar seara temperatura să scadă până în limita pragului de îngheț.

Din cauza fluctuațiilor termice, fermierii decalează foarte mult perioada de stropit. Cei care se încumetă să erbicideze riscă foarte mult. Nu de puţine ori erbicidul nu îsi face efectul pe buruiană ci din contră, crează fitotoxicitate la planta de cultură. Cei care stropesc mai târziu riscă depășirea stadiului de dezvoltare recomandat pentru buruieni.

05.07 Macheta Bayer 1200x628px komplet 1
Foto: Click detalii !

În multe zone sau în anumiţi ani o altă problemă o crează umiditatea prea ridicată. Precipitaţiile ambundente, băltirile duc la imposibilitatea fizică a fermierului de a intra în câmp.  Temperatura este la optim, buruienile sunt în fenofaza critică în care pot fi combătute ușor, grâul este în fenofaza recomandată, erbicidul în depozit¸însă ploile și umiditatea solului nu permit intrarea cu utilaje în câmp.

Erbicidarea grâului  în toamnă

Erbicidarea grâului în toamnă visează de regulă buruieni capabile să germineze si să se dezvolte vegetativ în perioada de toamnă sau foarte timpuriu în primăvară. Dintre monocotiledonate (frunză îngustă) cel mai elocvent exemplu este iarba vântului (Apera spica venti). Însă avem și buruieni cu frunză lată (dicotiledonate) care se încadrează bine în această categorie. Aici cele mai mari probleme sunt create de buruieni ca: turița (Galium aparine), răcoină (Stellaria media), veronica (Veronica spp.), etc.

Aceste buruieni sunt mari consumatoare de azot, au un ritm puternic de creștere, iar dacă primăvara nu permite intrarea rapidă cu erbicid, mai ales buruienile dicotiledonate, pot concura puternic grâul. În plus iarba vântului poate depăși acel stadiu care permite o bună combatere.

Prin urmare, acolo unde știm că terenurile sunt infestate puternic cu buruieni, mai ales cu buruieni cu frunză îngustă (monocotiledonate), erbicidarea grâului în toamnă este o soluție tehnică, neapărat de luat în calcul.

Tot în toamnă ar fi bine să se intervină cu erbicid acolo unde suprafețele de cereale sunt foarte mari. Prin erbicidarea grâului încă din toamnă, reducem din presiunea pe care trebuie să o suportăm în campania de primăvară. Mai ales dacă primăverile sunt capricioase, iar lucrările agricole sunt decalate, există riscul ca multe lucrări agricole să trebuiască să le efectuăm în același interval de timp. Riscul de a face greșeli și de a ieși din epoca optimă este imens și din păcate în multe ferme se întâmplă asta.

Ce trebuie să știm pentru a maxima efectul erbicidării grâului din toamnă

Efectul rezidual al erbicidului

De regulă erbicidele recomandate să fie aplicate în toamnă au efect rezidual la nivelul solului. Acţiunea acestor erbicide este mai puternică atunci când umiditatea solului este ridicată. Prin urmare trebuie să efectuăm stropirea când solul este umed sau când știm că după lucrarea de erbicidat, în perioada imediat următoare survin ploi.

Stadiul de dezvoltare al grâului

Erbicidele recomandate pentru erbicidarea din toamnă, în general au capacitate reziduala la nivelul solului până înspre primăvară. Prin urmare trebuie să căutăm ca stropirea să fie efectuată cât mai târziu cu putință. Asta pentru a câștiga cât mai multe zile de protecție și în perioada de primăvară.

În același timp, trebuie avut grijă ca erbicidul să nu fie aplicat dincolo de optimul privind numărul de frunze – frați recomandat de producător.

Erbicidul trebuie să ajungă cât mai uniform la nivelul solului. Dacă aplicăm foarte târziu, când grâul acoperă bine terenul, o mare parte din soluție va ajunge doar pe frunze și prea puțin pe sol. Pierdem astfel din efectul rezidual al erbicidului, pe care l-ar putea avea la nivelul solului. Prin urmare, trebuie avut grijă și la acest aspect.

Erbicidarea grâului – erbicide omologate pentru utilizarea în perioada de toamnă

Această listă este mult mai lungă, însă am trecut în tabel exclusiv produsele care au și remanență la nivelul solului. Toate produsele combat frunza îngustă, fiind omologate pentru erbicidarea grâului în aceste scop. Spectrul de buruieni este mult mai larg, aceste produse eliminând și o parte din buruienile cu frunză lată din cultura de grâu.

Erbicide omologate pentru controlul frunzei înguste din cultura de grâu

în perioada de toamnă

Produs comercialSubstante activeFenofază grâu
BATTLE DELTA® flufenacet 400 g/l + diflufenican 200 g/l1 frunză – 3 fraţi
Boxer 800 EC 800 g/l prosulfuron

 

Preemergent
Bizon™

 

100 g/l diflufenican + 15 g/l penoxsulam + 3.75 g/l florasulam1 frunză – 3 fraţi
Komplet® 560 SC

 

280 g/l flufenacet 280 + 280 g/l diflufenican1 frunză – 3 frați
 • Respectaţi cu stricteţe toate recomandările producătorului !

Erbicidarea grâului  în primăvară

 

Erbicidarea încă din toamna este un segment tehnologic, care a fost introdus ca parte din tehnologia grâului, destul de recent. In Romania, controlul buruienilor in cultura de grâu se face in general in perioada de primăvara. Însă din cauza fluctuațiilor  de temperatura si al precipitațiilor, erbicidarea grâului in aceasta perioada este destul de riscanta.

Riscul cel mai mare este in ceea ce privește buruienile cu frunza îngusta, care pot depăși stadiul de vegetație in care pot fi controlate eficient. În plus, in perioada de primăvara, grâul poate depăși foarte ușor stadiul de dezvoltare in care erbicidele, care combat frunza îngusta, pot fi aplicate.

La alungirea celui de-al doilea internod, primordiile spiculețelor sunt in formare, iar daca stresam grâul in aceasta perioada, riscam ca respectivul stres, să impacteze negativ producția. Daca in respectiva perioada avem si perioade reci, cu fluctuații mari de temperatura, riscul de a provoca stres la nivelul plantei de cultura este unul real. Stres la nivelul plantei de cultura si lipsa de eficienta asupra buruienilor sunt realități întâlnite anual in fermele din Romania. 

Pentru combaterea frunzei late, avem produse mult mai multe, cu perioade de aplicare destul de largi. Pe piaţă sunt produse, care pot fi aplicate pana in fenofaza de burduf a grâului.

Recomandări generale privind erbicidarea grâului in perioada de primăvara ?

Pentru perioada de primăvară pe piaţă găsim o sumedenie de produse, capabile să țină sub control buruienile cu frunza îngustă. De regulă sunt alese produsele cu spectru larg de combatere. In funcție de buget pot fi efectuate amestecuri astfel încât printr-o singură trecere să fie vizat întreg spectru de buruieni ( frunză îngustă +  frunza lată).

 • Erbicidarea grâului se va efectua în condiții de creștere activă a plantelor cu respectarea tuturor recomandărilor făcute de producătorii de pesticide.
 • combaterea eficienta a frunzei înguste din cultura de grâu va avea loc atunci când erbicidul va fi aplicat in primele stadii de creștere al buruienilor cu frunza îngusta. Buruienile înfrățite sunt mult mai greu de combătut. 
 • Se va respecta cu strictețe recomandările producătorilor de pesticide cu privire la stadiul de dezvoltare maxim a grâului, atunci când se aplica erbicidul.
 • Foarte mare atenţie la fluctuațiile de temperatura din perioada aplicării erbicidului. Pe timpul nopții, temperatura sa nu scadă sub 5 °C.

Erbicidarea grâului – erbicide omologate pentru utilizarea în perioada de primăvară

In lista cu erbicide care sunt omologate pentru controlul frunzei înguste din lanurile de grâu, veți observa ca sunt erbicide, care pot fi aplicare pana in stadiul de burduf al grâului. Aceasta recomandare arata selectivitatea foarte buna a erbicidului fata de grâu.

Pentru controlul buruienilor cu frunza îngusta, erbicidarea trebuie efectuata înainte ca buruienile sa înfrățească. Prin urmare, folosiți aceste produse ținând si ținând cont de stadiul de dezvoltare al buruienilor! Nu de puține ori am văzut erbicide aplicate foarte târziu, care nu si-au mai făcut efectul asupra buruienilor, pentru ca acestea erau trecute de stadiul optim de combatere.

Respectați așadar nu doar recomandările privind stadiul de vegetație al grâului, ci si cele privind stadiul maxim de dezvoltare al buruienilor, pentru un control eficient al buruienilor !

Erbicide omologate pentru controlul frunzei înguste din cultura de grâu
în perioada de primăvara
Produs comercialSubstante activeFenofază grâu
Incelo 172,5 WG45 g/kg mesosulfuron-metil + 15 g/kg tiencarbazon-metil + 112,5 g/L mefenpir-dietil (safener)3 frunze – apariția celui de-al doilea internod
Atlantis® Flexmesosulfuron-metil 45 g/kg + propoxi carbazonsodiu 67,5 g/kg+mefenpir-dietil (safener) 90 g/kg3 frunze – apariția celui de-al doilea internod
Axial One45 g/l + pinoxaden 5 g/l + florasulam 11,25 g/l + cloquintocet – mexil1 frunza – stadiul de burduf
FOXTROT® 69 EWfenoxaprop-P-etil 69 g/l + cloquintocet mexil 34,5 g/l (safener1 frunza – stadiul de burduf
Floramix™70.8 g/kg piroxsulam + 14.2 g/kg florasulam + 70.8 g/kg cloquintocet-mexil (safener)2-3 frunze – 2 noduri
Sword  240 EC240 g/L clodinafop-propargil1 frunza – înaintea intrării in stadiul de burduf
 • Respectaţi cu stricteţe toate recomandările producătorului !

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top